Hypnotherapie

En wat heeft hypnotherapie ermee te maken?
Hypnose (of trance) is een manier om je aandacht te richten op je innerlijke processen. Hierbij kun je denken aan bewuste en onbewuste factoren, lichamelijke en gevoelsmatige elementen. Ookoorzakelijke en instandhoudende onderdelen spelen een rol.
Deze focus op eigen beleving versnelt in vele gevallen het helingsproces en vaak beklijft het ook beter. Het gaat om je eigen unieke oplossing, en niet om die van een ander.